ליטיגציה מסחרית ותאגידית

משרדנו צבר נסיון רב בניהול סכסוכים מסחרים על קשת גווניו של המשפט המסחרי – אזרחי, ובכלל זה סכסוכים בתחום דיני החוזים, החברות והקניין, ובקשר עם מגוון של הסכמים, ולרבות: סכסוכי בעלי מניות; סכסוכי שותפים ואלו הנובעים מהסכמי מיזמים משותפים (Joint Ventures), ייצוג אורגנים, דירקטורים ונושאי משרה בתביעות מגוונות לרבות בתביעות של הפרת חובות הזהירות והאמונים החלים עליהם, תביעה נגזרת; תביעות קיפוח המיעוט; תביעות לאכיפה ולביטול חוזה לרבות סכסוכים שמקורם בחוזה שבעל פה, וכן לפרשנות חוזה ומעמדו; תובענות ייצוגיות;  סכסוכים שמקורם בחוזה הפצה, סוכנות או זכיינות, ועוד

לצד ניהול ההליך המשפטי, במקרים דחופים עותר המשרד עבור לקוחותיו בנוסף גם בבקשות מיוחדות לצווים זמניים דחופים לרבות צווי עיקול, צווי מניעה, כינוס נכסים ועוד.

החשיבה האסטרטגית, היצירתיות והנחישות בניהול הסכסוך העסקי כמו גם ניסיונו הרב של משרד עורכי הדין "בר סלע" בייצוג בסכסוכים מסחריים 'משני צידי המתרס' – מעניקים ללקוחות המשרד יתרון עצום כבר בראשיתו של סכסוך עסקי מורכב, ובוודאי ככל שחזית המריבה מתרחבת ועוברת לבית המשפט.

דילוג לתוכן