ליטיגציה נזיקית-מסחרית

למרות העובדה כי מקורו של הסכסוך המסחרי-עסקי דרך כלל בחוזה מסחרי, הרי שבמסגרת הסכסוך המסחרי פעמים רבות מסכת העובדות מעוררות תשתית לביצוע עוולות נזיקיות שונות.

משרדנו מייצג רבות את לקוחותיו במסגרת תביעות משולבות אלו, המאגדות עילות תביעה הן מתחום דיני החוזים והן מתחום דיני הנזיקין, ובכלל זה משרדנו צבר נסיון רב מאוד בתביעות שעילתן הנזיקית נעוצה בחוקים מיוחדים וספציפיים כגון תביעות לפי חוק עוולות מסחריות ולפי חוק זכויות יוצרים, תביעות לפי חוק לשון הרע (תביעות דיבה) ולפי חוק הגנת הפרטיות, תביעות נזיקיות בתחום דיני התחרות והמסחר, לרבות לפי חוק התחרות הכלכלית, חוק חוזה סוכנות ועוד.

משרדנו אף מייצג רבות את לקוחות המשרד בתביעות נזיקיות קלאסיות שמקורן במעשי הפר חובות על פי חוק ורשלנות מקצועית של בעלי מקצוע שונים לרבות מהנדסים, אדריכלים, מפקחי בנייה, ואף עורכי דין, תביעות תרמית מורכבות כמו גם תביעות נזיקיות מתחום דיני החברות כנגד מנהלים, דירקטורים ונושאי משרה שונים בתאגיד המסחרי בגין הפרות חובות הזהירות, הפרת חובת האמונים ועוד.

דילוג לתוכן